Workshopy - Krůček ke zdravým rodinným vztahům. - Raná péče Krůček, z. ú.

Raná péče Krůček, z.ú.
Přejít na obsah
Raná péče Krůček
Oblíbené · 12. května ·
Cyklus Krůček ke zdravým rodinným vztahům začíná již 29. 5. prvními přednáškami z celkem 5 workshopových dní, které jsme si pro Vás nachystali na tento rok.
Každý workshopový den je pro rodiče ZDARMA.
Kapacita je proto omezená a je potřeba si své místo domluvit s poradkyní.
V Každém workshopovém dni se na Vás těší jiný odborník z oblasti psychologie, psychoterapie a psychiatrie z renomovaných pracovišť napříč Českou Republikou. Naším cílem je dostat k Vám metody a postupy, které nejsou v Karlovarském kraji jinak běžně dostupné.
Cyklus workshopů bude zahajovat psychoterapeutka Mgr. Miroslava Pravdová z Prahy, která se terapeutické praxi věnuje již více než 20 let a kromě své soukromé praxe se věnuje terapii a poradenství pro rodiče a jejich děti s PAS v Národním ústavu pro autismus.
Ve všech workshopových dnech se budete moci setkat s arteterapeutkou Bc. Petrou Vorlovou, která seznámí rodiče s výtvarnými technikami v komunikaci s dítětem. Techniky si vyzkoušíte a vysvětlíte a také získáte svůj prožitek.
Kdo ze zájemců nemá možnost zajistit si hlídání, dítě nechodí do MŠ nebo stacionáře, případně není druhý rodič, který by se dítěti věnoval v herně, která bude k dispozici, budou tam pro Vás odborníci z řad poradkyň doplněné o dobrovolníky, aby se Vašemu dítěti věnovali a Vám tak bude umožněno se plně věnovat seberozvoji, čerpání inspirace, relaxaci a mnoha dalšímu.
Akce je finančně podpořena grantem Ruku na srdce pro neziskovou organizaci od Nadace O2
Raná péče Krůček
Oblíbené · 2. června ·
S radostí Vám představujeme plakát s harmonogramem naší další workshopové akce z cyklu: Krůček ke zdravým rodinným vztahům, jehož realizaci podpořila Nadace O2.
Tentokrát Vás zveme do Sokolova, kde sídlí naše ambulance a kde jsme si dojednali také možnost využít i další prostory patřící Dennímu centru Mateřídouška.
Získáme tak úžasný prostor, kde se budete moci seznámit s jedinečnou technikou, uvolňující veškeré napětí, s jógou smíchu. Lekce je vedena certifikovanou lektorkou jógy smíchu, Bc. Petrou Vorlovou, která je zároveň akreditovanou arteterapeutkou a se kterou právě plynule přejdete ze smíchu k relaxaci a sdílení formou arteterapie.
Zatímco Vy se budete věnovat psychohygieně a sebepoznávání, budete nalézat své zdroje a hranice, budou se poradkyně věnovat Vašim dětem, kdy jim mimo jiné bude umožněno zažít, jaké je to nacházet se v multismyslovém prostředí, tzv. SNOEZOLENu.
POČET MÍST NA AKCI JE OMEZEN, máte-li zájem se akce zúčastnit, obraťte se na poradkyně:
Mgr. Andrea Ungrová
+420 607 051 012
Bc. Tereza Vrbatová
+420 702 077 012
Bc. Barbora Rustlerová, DiS.
+420 770 184 473
Tereza Glaserová, DiS.
+420 778 738 656
ÚČAST NA WORKSHOPU BUDE UMOŽNĚNA VŽDY JEDNOMU Z RODIČŮ DÍTĚTE. Druhý z rodičů může být s dítětem účasten programu pro děti.
Ale život to často zařídí jinak, než je plánováno, děti bývají nemocné, některá maminka třeba ještě kojí...aj...a tak se rozhodně nebráníme, aby se to podle možností zorganizovalo i jinak, třeba že se rodiče na workshopu prostřídají. Vše je ale nutné probrat s poradkyní a lektorkou, Chceme Vám totiž zajistit vysokou kvalitu zážitku i terapeutického efektu.
TĚŠÍME SE NA DALŠÍ ÚŽASNÝ DEN S VÁMI.
Akce je finančně podpořena grantem Ruku na srdce pro neziskovou organizaci od Nadace O2
Raná péče Krůček
Oblíbené · 12. července v 8:32 ·
A je tu pro Vás již TŘETÍ WORKSHOP z cyklu Krůček ke zdravým rodinným vztahům!
Předešlé dva workshopy měly veliký úspěch a tak neváhejte a kontaktujte své poradkyně, ať máte své místo zarezervované:
Mgr. Andrea Ungrová
+420 607 051 012
ungrova@ranapecekrucek.cz
Bc. Tereza Vrbatová
+420 702 077 012
vrbatova@ranapecekrucek.cz
Barbora Rustlerová, DiS.
+420 770 184 473
rustlerova@ranapecekrucek.cz
Tereza Glaserová, DiS.
+420 778 738 656
glaserova@ranapecekrucek.cz
Pro tentokrát se na Vás těší Mgr. Libuše Kletečka Hoyerová, speciální pedagožka a vedoucí střediska výchovné péče v Chebu. Její workshop: "Práce s rodinným systémem handicapovaných dětí předškolního věku", bude přinášet tato témata:
-rodina jako nejmenší sociální skupina
- handicap a jeho vliv na rodinné klima
- role: rodič, pečující a vychovatel
- pravidla soužití
- význam odměn a trestů
- pevné hranice = pocit bezpečí
- láskyplné vedení a zajištění potřeb všech členů rodiny
- příprava na bezproblémový nástup do školního vzdělávání
Po obědě se na Vás opět těší Bc. Petra Vorlová se zážitkovým workshopem na téma: "Využití výtvarných prostředků v komunikaci s dítětem" Tento zážitek si rodiče budou moci proložit také zážitkovou jízdou na koni
Během dopoledního programu je zajištěno pro děti odborné hlídání a během odpoledních aktivit nebudou ani děti ochuzeny o kontakt se zvířecím kamarádem. Přijede je navštívit terapeutický pony Casper, kterého již řada našich dětí zná z jiných akcí. Budou moci si poníka pohladit, zkusit vyčesat a kdo bude chtít, bude se  moci posadit a bezpečně s poníčkem popojít.
Moc se těšíme na další vydařenou akci s Vámi.
Místa jsou opět omezena a je proto nutné si jej zarezervovat u své poradkyně, tak neváhejte a zajistěte si jedno pro sebe a své dítko.
Akce je finančně podpořena grantem Ruku na srdce pro neziskovou organizaci od Nadace O2
Minulý pátek proběhl již 4. workshop z cyklu Krůček ke zdravým rodinným vztahům, který je financován pomocí grantového programu Ruku na srdce Nadace O2 . Dopoledním workshopem naše klienty provedla psychoterapeutka, lektorka a sociální pedagožka Mgr. Jana Tussetschlägerová, která s rodiči hovořila otevřeně na téma rodičovských kompetencí, nastavování hranic a velmi živě se debatovalo o tom, co se ve výchově daří a čím se rodiče sytí. O dětičky bylo skvěle postaráno v herničce pod taktovkou poradkyň  Raná péče Krůček a odpoledne si vyzkoušely výtvarné techniky. Rodičům se věnovala odpoledne certifikovaná lektorka smíchu, arteterapeutka Bc.Petra Vorlová. Velký DÍK patří dobrovolnicím z Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Děkujeme všem za účast a těšíme se na další akci 7.10.2023. Již nyní se můžete přihlašovat u svých poradkyň!
Minulou sobotu proběhl již 5. workshop z cyklu Krůček ke zdravým rodinným vztahům a zároveň poslední v rámci setkávání rodin v letošním roce, další setkání bude již v ONLINE prostoru,  celý projekt je financován pomocí grantového programu Ruku na srdce Nadace O2 . Dopoledním workshopem naše klienty provedla magistra klinické psychologie, psychoterapeutka Michaela Grochová, MSc., která s rodiči hovořila otevřeně na téma nevhodného chování, poruchy chování u dětí a jak k tomu přistupovat, co je porucha chování a co je nezvládnutý afekt, či projev frustrace v rámci určité diagnózy.
O dětičky bylo skvěle postaráno v herničce pod taktovkou poradkyň  Raná péče Krůček. Pro děti byla nachystána i zážitková terapie s poníkem Holly, ze stáje  Hotel Stein.
Odpoledne se rodičům věnovala certifikovaná lektorka smíchu, arteterapeutka Bc. Petra Vorlová.
Velký DÍK patří dobrovolnicím z Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.
Děkujeme všem za účast ! Budeme se těšit na nastávající online setkání!
Návrat na obsah