Raná péče Krůček, z. ú.

Raná péče Krůček, z.ú.
Přejít na obsah
O NÁS
 
 
Organizace Raná péče Krůček, z. ú. vznikla za účelem poskytovat, hájit a propagovat na území Karlovarského regionu soubor služeb a aktivit se zaměřením na pomoc a podporu rodinám a dětem se zdravotním postižením a s ohroženým či rizikovým vývojem. Svými činnostmi usiluje zejména o odstranění či snížení vlivu handicapu a tvorbu podmínek umožňujících rodinám, dětem a společnosti předpoklady k sociální integraci s akcentem na včasnou diagnostiku a následnou péči.
Hlavní činnost organizace
 
Poskytování socialní služby Raná péče podle zákona č.108/2006 Sb., se zaměřením na podporu rodin a dětí se zdravotním postižením (jmenovitě postižením mentálním, kombinovaným, poruchami autistického spektra, děti ohrožené na vývoji v důsledku nepříznivého zdravotního stavu, děti s nerovnoměrným či rizikovým vývojem).
Činnosti pro rodiče/pečující osoby, veřejnost
 
Odborné poradenství v oblasti vývoje dítěte.
 
Volnočasové aktivity pro rodiče a pečující osoby s dětmi.
Ostatní činnosti organizace

     Činnost osvětová (pořádání workshopů, seminářů a konferencí,
tvorba brožur a osvětových publikací).
Činnost vzdělávací a lektorská.
Podpora síťování návazných sociální a veřejných služeb.
       Cílová skupina

        Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi:

  • s mentálním postižením, ve věku od narození do 7 let.
  • kombinovaným postižením (jedná se o mentální postižení, případě opožděný nebo nerovnoměrný psychomotorický vývoj) v kombinaci s dalšími druhy postižení u   jednoho dítěte), ve věku od narození do 7 let.
  • s jiným zdravotním postižením (např. dětem s poruchou autistického spektra) ve věku od narození do 7 let.
  • dětem, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu (např. děti předčasně narozené, po vážných operacích ve věku od narození do 7 let.
    
        Pro koho není služby určena
 
       Kdo nemůže být přijat do terénní služby Rané péče:
 
  •  rodiny s dětmi, které nespadají do cílové skupiny a daného postižení
 
  •  rodiny s dětmi, které jsou starší 7 let
 
  •  rodiny s dětmi, které požadují jiné služby, než raná péče nabízí
 
  •  pokud je kapacita rané péče naplněna
Kapacita, působnost
 
Služba je poskytována ZDARMA v rodině dítěte, tedy v přirozeném prostředí dle požadavku a potřeb dítěte a jeho rodiny.
 
Kapacita: 80 klientů
 
Působnost: celý Karlovarský Kraj
 
Návrat na obsah