Online workshopy - Krůček ke zdravým rodinným vztahům. - Raná péče Krůček, z. ú.

Raná péče Krůček, z.ú.
Přejít na obsah
Raná péče Krůček.

23. listopadu 2023 ·
Projekt "Krůček ke zdravým rodinným vztahům" se nám přesunul do online prostoru.
Díky projektu, se mohli rodiče z řad Krůčku ,,sejít" s psychoterapeutkou Mgr. Miroslavou Pravdovou z Prahy,
která nám v květnu letošního roku přednášela na téma: Rodičovství a přístup k dítěti s handicapem.
Včerejší setkání proběhlo, přes aplikaci ZOOM a umožnilo, tak rodičům sdílet s terapeutkou a ostatními rodiči,
jaké pro Vás rodičovství s dítětem se speciálními potřebami je a jaké Vám to přináší slasti či strasti.
Všem rodičům děkujeme za odvahu pustit se do ,,ONLINE PROSTORU,,. Budeme se společně těšit na další setkání,
o kterém Vás budeme včas informovat.
Akce je financována z grantového programu Ruku na srdce od Nadace O2

Raná péče Krůček.

24.leden 2024

Projekt "Krůček ke zdravým rodinným vztahům" nám pokračuje dále v online v prostoru.
Díky projektu, se mohli rodiče z řad Krůčku ,,sejít" psychoterapeutkou Mgr. Miroslavou Pravdovou.
Včerejší setkání proběhlo, přes aplikaci TEAMS a umožnilo, tak rodičům sdílet s terapeutkou a ostatními rodiči,
jaké pro Vás rodičovství s dítětem se speciálními potřebami je a jaké Vám to přináší slasti či strasti.
Všem rodičům děkujeme za odvahu pustit se OPĚT do ,,ONLINE PROSTORU,,. .
Budeme se společně těšit na další setkání, o kterém Vás budeme včas informovat.
Akce je financována z grantového programu Ruku na srdce od Nadace O2
Návrat na obsah