Třetí akce z cyklu Krůček ke zdravým rodinným vztahům. - Raná péče Krůček, z. ú.

Raná péče Krůček, z.ú.
Přejít na obsah
Třetí workshop z cyklu: Krůček ke zdravým rodinným vztahům. Tento byl již v pořadí třetí a konal se opět v Resortu Hotel Stein. Během času, kdy se rodiče vzdělávali s lektorkou Mgr. Libuší Kletečka Hojerovou ze Středisko výchovné péče Cheb , nebo se věnovali arteterapii s Bc. Petrou Vorlovou, případně si užívali jízdu na koni, byly pro děti zajištěny aktivity v herně, kde se jim věnovaly poradkyně rané péče, odpoledne pak děti přijel navštívit terapeutický pony Casper s Ing. Michaela Krejčová  Ranč U Fleků pomáhá, z.s.
Děkujeme všem zúčastněným, jako tým Rané péče Krůček, jsme si to celé moc užili
Akce byla financována z grantového programu Ruku na srdce Nadace O2
Návrat na obsah