Podpořte nás - Raná péče Krůček, z. ú.

Raná péče Krůček, z.ú.
Přejít na obsah
Poskytování Rané péče Krůček je financováno ze státního rozpočtu prostřednictvím Karlovarského kraje a měst/obcí, ve kterých poskytujeme službu klientským rodinám.
 
Finanční prostředky, které takto získáme postačují jen na základní provoz služby.
 

Další finanční prostředky na edukačně-didaktické pomůcky, speciální pomůcky, různé hračky, odbornou literaturu, které zapůjčujeme do klientských rodin, na vzdělávání poradců, rodičů či blízkých osob musíme získávat od různých nadací, z projektů nebo od firemních a individuálních dárců.
 
 
 
 
Staňte se naším příznivcem a podporovatelem, sponzorem.

Podpořte nás:

finančním darem–můžete nám poskytnout jednorázový finanční dar nebo pravidelnou finanční podporu trvalým příkazem a převodem platby na náš účet u 246095986/0600 (do zprávy pro příjemce prosím uveďte DAR pro Krůček)
·         materiální podporou – od hraček, didaktických, rehabilitačních, kompenzačních pomůcek, odborných i dětských knížek, papírů, kancelářských potřeby (tonery, papíry, šanony, laminovací folie, psací potřeby, kancelářský nábytek, elektroniky.
·         darem v podobě pomoci či práce – pomůže nám spolupráce při tvorbě projektů, vzdělávacích akcí pro rodiče, tvorba například plakátů, propagačních letáků, brožur.
Uvítáme jakoukoliv pomoc a podporu.
Návrat na obsah