1. Projekt Krůček ke zdravým rodinným vztahům - Raná péče Krůček, z. ú.

Raná péče Krůček, z.ú.
Přejít na obsah
Raná péče Krůček

Projekt "Krůček ke zdravým rodinným vztahům" se nám přesunul do online prostoru.
Díky projektu, se mohli rodiče z řad Krůčku ,,sejít" s psychoterapeutkou Mgr. Miroslavou Pravdovou z Prahy, která nám v květnu letošního roku přednášela na téma: Rodičovství a přístup k dítěti s handicapem. Včerejší setkání proběhlo, přes aplikaci ZOOM a umožnilo, tak rodičům sdílet s terapeutkou a ostatními rodiči, jaké pro Vás rodičovství s dítětem se speciálními potřebami je a jaké Vám to přináší slasti či strasti.
Všem rodičům děkujeme za odvahu pustit se do ,,ONLINE PROSTORU,,. Budeme se společně těšit na další setkání, o kterém Vás budeme včas informovat.
Akce je financována z grantového programu Ruku na srdce od Nadace O2.
Návrat na obsah