Co poskytujeme - Raná péče Krůček, z. ú.

Raná péče Krůček, z.ú.
Přejít na obsah
 
       Poskytované služby rodinám

 •       terénní konzultace v domácím prostředí rodiny (každá rodina má svého poradce rané péče, který za ní pravidelně dojíždí (1 x za 3 týdny až 1 měsíc)
 •       specializované poradenství rodičům a dalším blízkým osobá
 •       podpora a posilování rodičovských kompetencí
 •       zhodnocení schopností a dovedností dítěte i rodičů, instrukce při nácvikách, které napomáhají přiměřenému vývoji dítěte,
            s cílem maximálního možného využití jeho schopností v oblasti kognitivní, senzorické, motorické a sociální
 •      upevnění kontaktu s rodinou, podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování rodiny a podpora při vyžívání běžně dostupných služeb
 •       psychosociální podpora formou naslouchání
 •       pomoc při výběru vhodného předškolního a školního vzdělávacího zařízení (SPC, MŠ, ZŠ, stacionáře)
 •       pomoc při komunikaci, nácvik komunikačních dovedností u pečujících osob při uplatňování práv,
            oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 •      doprovázení rodičů při vyřizování žádostí a na jednání (úřady)  
 •       doprovázení na jednání v záležitostech týkajících se vývoje dítěte (SPC, MŠ, odborní lékaři)
 •       zprostředkování kontaktu na návazné služby

Ambulantní služba

Raná péče Krůček nabízí podpor také podporu formou ambulance. Ambulance je určena komukoliv z veřejnosti, koho zajímá zaměření rané péče, pokud půjde o jednorázovou radu, potenciálním zájemcům o službu rané péče terénní formou, rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním,  rodinné příslušníky, blízké osoby, pedagogické pracovníky a jiné odborníky, kteří se s těmito rodinami a dětmi stýkají jak pracovně, tak i osobně. Zároveň je ambulance nabízena rodinám, které čekají na volné místo v terénní službě rané péče (tzv. čekatelům).

Rodiče/pěstouni si zde mohou na místě vyzkoušet vhodné kompenzační pomůcky pro jejich děti, další stimulující hračky (není možno vozit všechny potřebné pomůcky do rodiny), mají možnost s poradkyněmi vytvořit na míru konkrétnímu dítěti vhodnou formu komunikace (pomocí piktogramů, obrázků, předmětů), probíhá nácvik speciálních metod práce s dítětem, kteří si rodiče mohou osvojit a používat ho vhodně doma.

Je zde také prováděno mapování schopností a dovedností klientů pro potřeby rané péče, kde se zhodnotí jejich momentální dovednosti, schopnosti a vývojová úroveň dítěte, toto mapování je pak dále využito k potřebám v nastavení individuálního plánu.
 

   

   

 
         Akce pro rodiče
 •   vzdělávání rodičů a pečujících osob formou individuálního poskytování informací, seminářů, webinářů podpora výměny zkušeností
 •   podpora svépomocných aktivit rodičů
 •   pořádání různých volnočasových akcí pro celé rodiny
 
    
 
         Další poskytované služby
 •   možnost si zdarma vypůjčit hračky a vhodné edukačně didaktické (stimulační) pomůcky
 •   možnost si zapůjčit literaturu z naší knihovny
 
Návrat na obsah